Pensioni nuk del, rreth 16% e personave mbi 65 vjeç vazhdojnë të punojnë

Numri i pensionistëve që raportohen si të punësuar ka pësuar rritje dekadën e fundit.

Pensionet e ulëta, hapësirat e lëna bosh nga të rinjtë dhe sidomos disa vende të pune sektorin e bujqësisë po plotësohen nga popullsia në moshë pensioni. Grafiku i mëposhtëm tregon se popullsia mbi 64 vjeç po rritet me shpejtësi, por nga ana tjetër edhe numri i tyre që vijojnë punën ka ardhur në rritje.

INSTAT raportoi si të punësuar mbi 71 mijë pensionistë në tremujorin e parë të cilët përbënin 15.6 për qind të totalit të popullsisë mbi 65 vjeç. Në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2022 numri i pensionistëve të punësuar u rrit me 17%.

Teksa popullsia në grup-moshat e reja po shënon rënie të shpejtë, në moshën më të vjetër ka rritje. Në janar të vitit 2023 mbi 454 mijë persona ishin mbi 64 vjeç me një rritje 3.4 për qind në krahasim me vitin janarin 2022 dhe me rreh 17% në krahasim me janarin e vitit 2018.

Të dhëna më të detajuara tregojnë se burrat në moshë pensioni janë të angazhuar në punë më shumë se gratë, pavarësisht se këto të fundit jetojnë rreth 5 vite me gjatë se burrat.

Në fundit të vitit 2022 INSTAT raportoi se 20% e burrave në moshë pensioni ishin të punësuar në raport me gratë pensioniste me vetëm 6.4% në punësim. Shifrat zyrtare tregojnë se pensionistët kanë norma më të larta punësimi në tremujorin e dytë dhe të tretë te çdo viti, ku përkon edhe kulmi i sezonit turistik dhe bujqësor.

Tranzicioni demografik po nxit një pjesëmarrje më të lartë të popullsisë në tregun e punës.

Në tremujorin e parë 2023, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, për popullsinë 15-64 vjeç, është 75,7%, duke u rritur me 3,7 pikë përqindje më e lartë në krahasim me të njëjtën periudhe të një viti më parë, ndërkohë që krahasuar me tremujorin e mëparshëm është rritur me 0,9 pikë përqindje.

Për gratë, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 69,5%, ndërsa për burrat ky tregues është 82,2%. Për burrat, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 12,7 pikë përqindje më e lartë sesa për gratë. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2022, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, për gratë është rritur me 5,0 pikë përqindje, ndërsa për burrat është rritur 2,4 pikë përqindje.

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2023, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç është 58,0%.

Ky tregues është rritur me 2,8 pikë përqindje, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2022, dhe me 1,2 pikë përqindje në krahasim me tremujorin e katërt 2022. Për popullsinë 30-64 vjeç, në tremujorin e parë 2023, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 83,9%.

/Monitor/

Read Previous

“Kur kapiteni i ‘Titanikut’, njoftoi se; për dy orë e gjysmë, anija do të mbytej, ne u hodhëm në ujë dhe…”/ Historia e panjohur e tre vëllezërve korçarë, që i mbijetuan tragjedisë

Read Next

Bregu: krimi kibernetik, qasje rajonale, dhe standarde të BE-së