Kush e shpiku internetin?

Ajo që shumica prej nesh mendojnë si internet është në të vërtetë vetëm fytyra e bukur e operacionit – dritaret e shfletuesve, faqet e internetit, URL-të dhe shiritat e kërkimit. Por interneti i vërtetë, truri prapa  informacionit, është një grup i ndërlikuar protokollesh dhe rregullash që dikush duhej t’i zhvillonte përpara se të arrinim në World Wide Web. Shkencëtarët e kompjuterave Vinton Cerf dhe Bob Kahn janë merita për shpikjen e protokolleve të komunikimit në internet që përdorim sot dhe sistemit të referuar si Internet.

Rrjetëzimi në distanca të gjata midis kompjuterëve u realizua për herë të parë në një eksperiment të vitit 1969 nga dy ekipe kërkimore në UCLA dhe Stanford.

Megjithëse sistemi u rrëzua gjatë përpjekjes fillestare për t’u kyçur në kompjuterin fqinj, studiuesit, të udhëhequr nga Leonard Kleinrock, arritën të krijonin rrjetin e parë me dy nyje. Eksperimenti ishte gjithashtu testi i parë i “ndërrimit të paketave”, një metodë e transferimit të të dhënave midis dy sistemeve kompjuterike. Ndërrimi i paketave ndan informacionin në “pako” më të vogla të dhënash që më pas transportohen nëpër kanale të shumta të ndryshme dhe rimontohen në destinacionin e tyre. Metoda e ndërrimit të paketave është ende baza e transferimit të të dhënave sot. Kur i dërgoni një email dikujt, në vend që të keni nevojë të krijoni një lidhje me marrësin përpara se të dërgoni, emaili ndahet në pako dhe mund të lexohet pasi të gjitha paketat të jenë mbledhur dhe pranuar.

Cerf dhe Kahn zhvilluan një grup udhëzimesh për transferimin e të dhënave duke përdorur ndërrimin e paketave në vitin 1980, duke i quajtur ato udhëzime TCP/IP, ose Protokolli i Kontrollit të Transmetimit dhe Protokolli i Internetit. Pjesa TCP e protokollit është përgjegjëse për paketimin e të dhënave përpara se të lëvizin nëpër rrjet dhe shpaketimin e tyre pasi të ketë mbërritur. Komponenti IP vepron si koordinator i udhëtimit dhe harton lëvizjen e informacionit nga pika e tij e fillimit në pikën e tij përfundimtare. Ndërsa eksperimenti i Kleinrock vërtetoi se një rrjet i vetëm midis dy sistemeve kompjuterike ishte i mundur, TCP/IP i Cerf dhe Kahn siguroi shtyllën kurrizore për një rrjet efikas dhe të madh rrjetesh të ndërlidhura – pra emri “Internet”.

Megjithëse protokollet e tjera u zhvilluan dhe u përdorën përpara TCP/IP, si protokolli i transferimit të skedarëve (FTP) dhe protokolli i kontrollit të rrjetit (NCP), Interneti siç e njohim ne sot është ndërtuar mbi bazën e “rrjetit të rrjeteve” të Cerf dhe Kahn. ”

Read Previous

Pllaka 4000-vjeçare është ankesa më e vjetër në botë për shërbimin ndaj klientit

Read Next

‘Kumbari i A.I.’ tani paralajmëron për rreziqet e saj