Emërohet drejtori i ri i Teatrit Kombëtar Eksperimental

Gjergj Prevazi emërohet drejtor i Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”.

Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave. Emërimi do të hyjë në fuqi menjëherë pas botimit në fletoren zyrtare.

Vendimi i qeverisë

Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës, dhe të pikës 3, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Gjergj Prevazi emërohet drejtor i Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

Read Previous

Meta: Në Landfillin e Sharrës, “Rilindja” po vjedh dhjetëra milionë euro taksa të qytetarëve

Read Next

Malltezi: 17 mijë euro në ditë vidhen në Tiranë për groposjen e plehrave.