24 tetori, Ditëlindja e OKB. Organizata e pa plotë pa Kosovën

Nënshkruar në dt. 26 qershor 1945, Karta e Kombeve të Bashkuara hyri në fuqi 76 vjet më parë në San Francisko në takimin përfundimtar të Konferencës së Kombeve të Bashkuara.

24 tetor, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Franca, Bashkimi Sovjetik, Kina, dhe shumica e kombeve të tjera nënshkruese ratifikuan Kartën. Kjo datë konsiderohet të jetë ditëlindja e Kombeve të Bashkuara.

Aleatët e koalicionit kundët Hitlerit hartuan dokumentin në fjalë gjatë Luftës së Dytë Botërore, por nënshkrimi i tij u parapri nga disa konferenca dhe një asamble përfaqësuese.

Deklaratë për krijimin e një organizate ndërkombëtare për të ruajtur paqen dhe sigurinë që do të bazohej në parimin e barazisë për të gjithë anëtarët e saj u miratua në një konferencë të ministrave të jashtëm të BRSS, SHBA-së dhe Britanisë së Madhe në Moskë në tetor 1943. Ky objektiv u rikonfirmua në takimin e Teheranit të udhëheqësve të BRSS, SHBA dhe Britanisë së Bashkuar në nëntor-dhjetor 1943.

Të gjithë nënshkruesit e Kartës ishin të detyruar të ndiqnin nenet e saj. Përveç kësaj, detyrimet e tyre sipas Kartës së OKB-së mbizotërojnë mbi çdo detyrim tjetër që rrjedh nga traktatet e tjera ndërkombëtare. Karta e OKB-së është një dokument kushtetues ndërkombëtar i veçantë që përmban dispozita të detyrueshme për të gjitha shtetet.

Miratimi i Kartës solli një epokë të re në historinë e njerëzimit. Ai u bë themeli për sigurimin e sigurisë kolektive për të gjitha shtetet dhe krijimin e një kodi sjelljeje në të gjitha fushat kryesore të ndërveprimeve të tyre. Karta forcoi detyrimin e shteteve për të respektuar të drejtat dhe liritë kryesore të njeriut.

Organizata e Kombeve të Bashkuara njihet si “qendër për rregullimin e marrëdhënieve ndërkombëtare” dhe Karte saj si “gur themeli” i sistemit juridik botëror.

Organizata mbetet ende si një nga platformat e vetme dhe unike për dialog të barabartë për të gjetur zgjidhje që marrin në konsideratë një gamë të gjerë mendimesh nga vende të ndryshme të botës pjesëmarrëse në të.

Kosova nuk është akoma anëtare e OKB, gjë e cila e bën këtë të fundit të pa plotë.
Shpresojmë që shteti më i ri në Evropë të anëtarësohet sa më shpejt në në këtë organizëm të rëndësishëm ndërkombëtar.

Read Previous

Revista gjermane paralajmëron konflik në Ballkan

Read Next

Indeksi krimit të organizuar “shuplakë” Shqipërisë: Dominohet nga rrjete kriminale, bashkëpunim me zyrtarë të shtetit